ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์
ชื่อเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Creative thinking of mentally retarded children participating in movement and rhythm activities, Nanpanyanukul school ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธุ
หัวเรื่อง โรงเรียนน่านปัญญานุกูล;การศึกษาพิเศษ -- น่าน;ความคิดสร้างสรรค์ -- น่าน;เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
จำนวนหน้า ก-ญ, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549