ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร ยอดเวียงไชย
ชื่อเรื่อง การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ = Ues of songs to supplement mathematics learning on counting numbers for prathom suksa 1 student with visual impairment, Sunthijintana School for the blind, Phare Province นภาพร ยอดเวียงไชย
หัวเรื่อง เพลง;การนับ;นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
จำนวนหน้า ญ, 129 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549