ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธาดา อักษรชื่น
ชื่อเรื่อง การสร้างวีซีดีประกอบภาษามือวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสูตรคูณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องพร่องทางการได้ยิน = Constructing of video compact disk of sign - language on multiplying of Prathom Suksa 2 hearing impaired students
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์;เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -- เชียงใหม่;ภาษามือ
จำนวนหน้า ก-ซ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549