ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายฝน หลานปัน
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using recreation activities to decrease blindism of the child with visual impairment, Northern school for the blind under the patronage of the queen สายฝน หลานปัน
หัวเรื่อง โรงเรียนสอนคนตาบอด;นันทนาการ;เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, [79] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549