ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุลีกาญ ธิแจ้
ชื่อเรื่อง การสอนพูดระดับคำสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้การเลียนแบบเสียงพูดในห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน = Teaching word pronunciation using vocal imitation for the autistic child in self - contained classroom, Wat Chang Kian School
หัวเรื่อง เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่;การพูด
จำนวนหน้า ก-ฐ, 151 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549