ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กวีกานต์ ศิริลา
ชื่อเรื่อง การใช้สมุดภาพเสริมทักษะการสื่อสารเรื่อง เวลา ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพที่มีปัญหาทางด้านการพูดและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using pictorial books to enhance communication skill on time for physically impaired children with speaking and writing problems at Prathom Suksa 1
หัวเรื่อง เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่;เวลา
จำนวนหน้า ก-ฏ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 102-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549