ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระวัฒน์ คำชุ่ม
ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 = Collaborative supervision of schools in Huai Chomphu School Cluster, Chiang Rai Educational Service Area 1
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1;โรงเรียนห้วยชมภู;การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย;โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงราย
จำนวนหน้า ญ, 73 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553