ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธันยพร ธรรมพรวงศ์
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for developing educational provision in English program based on Curriculum of Ministry of Education of Chiang Mai School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ -- หลักสูตร;การวางแผนหลักสูตร;โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 134 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551