ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณา ถาคำ
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness in education management of local administrative organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา;การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่;องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนหน้า ฎ, 118 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552