ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาราม สาระจันทร์
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนบ้านแม่ปาคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Rrediness of educational institution for external assessment of Mae Pa Kee School, Phrao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การประเมินผลทางการศึกษา;ประกันคุณภาพการศึกษา;โรงเรียน -- การประเมิน;โรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555