ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาสนา ไชยกันทา
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการถ่ายโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for school devolution to Mae Na Administrative Organization, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ;การศึกษา -- การบริหาร -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลแม่นะ;โรงเรียน -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฌ, 95 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552