ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมหวัง ดวงปัน
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ = Effciency and effectiveness of the electronic training system for developing quality of teachers and educational personnel at Banmainongbua School, Chiang Mai Primary Education Service Area 3
หัวเรื่อง การฝึกอบรม -- เชียงใหม่;ครู -- การฝึกอบรม;บุคลากรทางการศึกษา -- การฝึกอบรม
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555