ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชฎาพร ไชยสาร
ชื่อเรื่อง ความต้องการปรับปรุงการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Needs for improving teaching gifted students in Thai language, Montfort College
หัวเรื่อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- หลักสูตร;ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;การวางแผนหลักสูตร
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552