ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะ เงาส่อง
ชื่อเรื่อง บรรยากาศองค์การของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Organizational climate of Fangchanupathum School, Chiang Mai Educational Area 3
หัวเรื่อง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ -- การบริหารงานบุคคล;เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3;โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่;โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551