ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมชัย อินต๊ะยศ
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนบ้านแม่เฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of scout leaders in Ban Mae Hae Nuea School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ;โรงเรียน -- การบริหาร;กิจกรรมการเรียนการสอน;การลูกเสือ;ลูกเสือ
จำนวนหน้า ซ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552