ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ha, Thi Huong
ชื่อเรื่อง Depositional environment of the B sandstone in the CUU long basin, offshore Vietnam = สภาวะแวดล้อมการตกทับถมของหินทรายปีในแอ่งคูลองฝั่งประเทศเวียดนาม Ha Thi Huong
หัวเรื่อง Sandstone;Sandstone -- Vietnam
จำนวนหน้า xiii, 95 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Petroleum Geoscience
โน้ต Independent study (Master of Science (Petroleum Geoscience)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 84-85
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006