ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Moe Kyaw Oo
ชื่อเรื่อง Stratigraphy and reservoir properties of triassic sedimentary rochs at Northern area of Ban Phai Phae, Chae Hom District, Lampang Province, Thailand = ลำดับชั้นหินและสมบัติของหินกักเก็บของหินตะกอนยุคไทรแอสซิก บริเวณทิศเหนือของบ้านไผ่แพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
หัวเรื่อง Sediments (Geology);Rocks, Sedimentary;Rocks -- Thailand
จำนวนหน้า xiv, 84 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Petroleum Geoscience
โน้ต Independent study (Master of Science (Petroleum Geoscience)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 80-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008