ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Prapaporn Juntamat
ชื่อเรื่อง Depositional environment and properties of the seal horizon on KR2 reservoir in U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนและสมบัติ์ของหินปิดกั้นบนหินกักเก็บ KR2 ในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย
หัวเรื่อง Petroleum Geology;Geology
จำนวนหน้า xiv, 127 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Petroleum Geoscience
โน้ต Independent study (Master of Science (Petroleum Geoscience)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-71
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009