ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนีย์ นิรุตติพงศ์
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการรองรับการประเมินโรงเรียนในฝันของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for lab school assessment of Maeonwittalai School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย;โรงเรียน -- การประเมิน -- เชียงใหม่;โรงเรียน -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 198 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 172-176
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552