ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปกรณ์ คงแก้ว
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance of internal quality assurance as a basis for the third external assessment of Thairathvittaya 33 School (Ban Thungphrao), Mae Sariang District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33;ประกันคุณภาพการศึกษา;โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ซ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 148-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554