ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์
ชื่อเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครู ในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for development towards professional teaching standards of teachers at sacred heart college, Chiang mai province ศิรพรรณ ดิลกวัฒนานันท์
หัวเรื่อง โรงเรียนพระหฤทัย;ครู -- มาตรฐาน;ครู -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551