ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายัณต์ เสนวิรัช
ชื่อเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ = The Educational institution administrator roles in education management for ASEAN community at Kawila Anukul school, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนกาวิละอนุกูล;ผู้บริหารโรงเรียน;โรงเรียน -- การบริหาร;การศึกษา -- อาเซียน;กลุ่มประเทศอาเซียน
จำนวนหน้า ญ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556