ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กันยารัตน์ กล่ำอาจ
ชื่อเรื่อง แนวทางการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Guidelines for accelerating graduate students' completion of Curriculum Requirements, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
หัวเรื่อง สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน;การบริหารการศึกษา;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 117 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552