ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริวิภา มั่นศิลป์
ชื่อเรื่อง สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร;การนิเทศการศึกษา;ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541