ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิยดา กรโกวิท
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = Academic affairs performance of Kowittamrong Chiangmai School
หัวเรื่อง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่;โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร;งานวิชาการ
จำนวนหน้า ฌ, 107 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551