ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรปวีณ์ วรรณคำ
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Performance of child protection school project of Thungsieo School, Chiang Mai Educational Service Area 4 พรปวรีณ์ วรรณคำ
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ);สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4;โรงเรียน -- การบริหาร;โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
จำนวนหน้า ญ, 95 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552