ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงนภัส แก้ววงศ์ดี
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการของศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Academic affairs administration of Wat Tong Fai School Center, Chiang Mai educational service area 4
หัวเรื่อง ศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย;การศึกษา -- การบริหาร;โรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 104 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548