ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tran, Van Lam
ชื่อเรื่อง Researvoir simulation to evaluate production performance of a granite basement of GB field, CUU Long basin, Vietnam = การจำลองสถานการณ์หินกักเก็บเพื่อประเมินสมรรถนะการ ผลิตของหินฐานแกรนิต ในแหล่งจีบี แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Van Lam
หัวเรื่อง Granite -- Vietnam
จำนวนหน้า iii, 99 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Petroleum Geoscience
โน้ต Independent study (Master of Science (Petroleum Geoscience)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 77-79
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005