ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุขชัย ขันอัศวะ
ชื่อเรื่อง การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย;ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- การบริหาร;อำนาจบริหาร -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541