ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธเนตร ลักษณะสุทธิ
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาแม่แจ่มสายเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Performance on narcotic prevention within schools of North Mae Chaem Development Network, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);ยาเสพติดกับเยาวชน;โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);กลุ่มเครือข่ายพัฒนาแม่แจ่มสายเหนือ
จำนวนหน้า ซ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552