ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Performance on promoting democratic way of life in education opportunity expansion school of Burapaprathueangwit Education Quality Development Center, Mae Ai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์;โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่);โรงเรียน -- การบริหาร;ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฌ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552