ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Orawan Boonret
ชื่อเรื่อง Microorganisms in Noni fru7it and Noni products = ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในลูกยอและผลิตภัณฑ์จากลูกยอ
หัวเรื่อง Microorganisms
จำนวนหน้า xiv, 101 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Food Science and Technology
โน้ต Independent study (Master of Science (Food Science and Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [68]-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007