ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิติชัย วิจิตรสุนทร
ชื่อเรื่อง สภาพและความต้องการด้านการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ;ระบบสื่อสารข้อมูล -- ลำปาง;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา;การศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;สารสนเทศ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฐ, 154 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541