ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์สลวย ปรีชามาตร
ชื่อเรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ตามความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Role of thesis and independent study advisors as perceived and expected by graduate students at Chiang Mai University
หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์;การศึกษาอิสระ;อาจารย์ที่ปรึกษา -- เชียงใหม่;นักศึกษาบัณฑิต -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฌ, 86 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549