ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต กุมารสิทธิ์
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance of school and community relations of primary schools in Gonggoi Sub-district, Sop Moei District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง ชุมชน;ชุมชนกับโรงเรียน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน);โรงเรียน;โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554