ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนูญ สุตีคา
ชื่อเรื่อง การนำระบบการสอนรายบุคคล พี เอส ไอ มาใช้ในการสอนเรื่อง การติดตั้งเครื่องจักรและการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงฝึกงาน
หัวเรื่อง การสอนรายบุคคล;เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม;การศึกษาทางการช่าง
จำนวนหน้า 213 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 45-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532