ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนตรี ดวงจิโน
ชื่อเรื่อง การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตสื่อการสอน
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;คอมพิวเตอร์กราฟิก
จำนวนหน้า 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [85]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531