ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วริสา ทนันไชย
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสนทนาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ = Construction of computer-Assisted instruction lesson for practicing Thai conversation for the beginning level of Thai learning foreigner students at Y.M.C.M Chiang Mai
หัวเรื่อง สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่;ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาษาไทย -- บทสนทนาและวลี;ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
จำนวนหน้า ฐ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552