ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทองสาย วงศาสัก
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องกระบวนการ ปรับบรรทัดฐาน สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน = Construction of e-Learning courseware on the normalization process for higher vocational certificate students, Lamphun College of Agriculture and Technology
หัวเรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน;แบบเรียนสำเร็จรูป;การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฑ, 368 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 191-194
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556