ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ้งลาวัลย์ ยศสมแสน
ชื่อเรื่อง การจัดบริการโสตทัศนศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Audiovisual education service program: A case study of Chiang Mai University
หัวเรื่อง โสตทัศนวัสดุ;การสอนด้วยอุปกรณ์;เทคโนโลยีทางการศึกษา
จำนวนหน้า 216 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530