ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขัตติยะ ไวยกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างสื่อประสมเพื่อสอนเสริมการอ่านทำนองเสนาะของ โคลงสี่สุภาพ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเรื่อง โรงเรียนออนเหนือ;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- โสตทัศนอุปกรณ์;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่);โคลง;ภาษาไทย -- การอ่าน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 186 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529