ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อานนท์ สายคำฟู
ชื่อเรื่อง การสร้างเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์เพื่อการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง กระบวนการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning objects for learning development on the fundamental of computer subject titled working process of basic components for students in Prathom Suksa 6
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์);สื่อการสอน;คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);เทคโนโลยีทางการศึกษา;การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฐ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552