ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีชา อินทรสมพันธ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการนำเสนอบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบสไลด์ : กรณีศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรม ชั้น ม.1 เรื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่;แบบเรียนสำเร็จรูป;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาพนิ่ง;อุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;อิเล็กทรอนิกส์ -- วัสดุและอุปกรณ์;เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวนหน้า 146 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530