ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญญาพร กรรณกิจ
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคมนาคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 = Construction of computer-assisted instruction on transportation for the second year kindergarten students
หัวเรื่อง คมนาคม -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;คมนาคม -- การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา);คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;นักเรียนอนุบาล
จำนวนหน้า 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547