ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประวิช ยศปัน
ชื่อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด : ศึกษาเฉพาะกรณีห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์;ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การใช้เครื่องจักรกล;ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า 230 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [170]-171
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531