ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรชา นิลสนธิ
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บเรื่อง การใช้คำให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of web-based thai language titling using correct words for mathayom suksa 3 students
หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น;แบบเรียนสำเร็จรูป;ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;ภาษาไทย -- แบบเรียน
จำนวนหน้า ฎ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [164]-168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551