ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิโรตม์ เดชะ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ผ่านร่องผ้าไหมโดยการใช้ กระบวนการทดแทน
หัวเรื่อง ซิลค์สกรีน -- วัสดุและอุปกรณ์;การพิมพ์ -- วัสดุและอุปกรณ์;ภาพพิมพ์ -- วัสดุและอุปกรณ์
จำนวนหน้า 136 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [131]-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530