ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพงศ์ วรส
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานวินัยนักเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุ-แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Student disciplines performance of teachers in education development network group : Kuru-Mae Nachorn, Mae Chaem District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง วินัยในโรงเรียน;โรงเรียน -- การบริหาร;การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 83-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552