ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพรรณี วรวัฒนเมธี
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for developing learning management focusing on enhancing abilities in solving physics problems by Mathayom Suksa 4 students at Hotpittayacom School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนฮอดพิทยาคม (เชียงใหม);ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฎ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557