ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทนงค์ อินตา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่องภาคตัดกรวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้อินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด = Developing concepts of conic sections for mathayom suksa 4 students by using an interactive whiteboard
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่);คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);การสอนด้วยสื่อ
จำนวนหน้า ฏ, 190 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558